Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z8200 lieferte 36 Treffer
1

Formowanie się południowosłowiańskich nazw zawodów

Rusek, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 209-215
2

Liturgiczny żywot Pisma Świętego

Naumow, Aleksander - Citazioni e reminiscenze bibliche nella letteratura slava ortodossa = Citaty i reminiscencii iz biblii v literatuře pravoslavnogo slavjanstva : tavola rotonda : XII Congresso internazionale degli slavisti, Cracovia - 31 Agosto 1998 (1998), 7-24
3

Čudo v kompozicii russkich žitij : (XI–XVII veka)

Skomorochova Venturini, Lidia - Contributi italiani al XIII Congresso internazionale degli slavisti : (Ljubljana 15–21 agosto 2003) (2003), 607–623
4

Žitje Konstantinovo o postanku glagoljice

Sambunjak, Slavomir - Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres : (Ohrid, 10.–16. rujna 2008.) (2008), 83–96
5

Die zweite slavische Palatalisierung im Lichte der Sprachinterferenz

Enrietti, Mario - Ricerche slavistiche (1993), 7-27
6

Echa „Żywotów Świętych“ P. Skargi w „Minejach“ D. Rostowskiego

Paczowski, T. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 119-121
7

„Žitije“ protopopa Avvakuma, kak geografičeskij pervoistočnik

Savickij, Petr Nikolajevič - Naučnyje trudy Russkago narodnago universiteta v Prage (1929), 218-231
8

Diskursivnyj podchod k analizu žitij svjatych

Siilin, Lea - Studia slavica finlandensia (2008), 131–162
9

Nazwy zawodów w zabytkach staro-cerkiewno-słowiańskich

Rusek, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 249-255
10

Žitija russkich svjatych v južno-slavjanskich rukopisjach XIII-XIV vv.

Pavlova, Rumjana - Slavjanska filologija (1993), 92-105