Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID4499
AutorTěšitelová, M.
Titel

Kvantitativní analýza českých morfologických kategorií jména z hlediska jejich funkce sémantické a stylistické

ErschienenČeskoslovenské přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika (1973), 203-210
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. sborníku B. Havránek ; věd. red. Š. Ondruš
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Linguistics
Characteristic Lexical and Morphological Features in Slavonic Languages Viewed in Terms of Their Semantic, Syntactic and Stylistic Function
Klassifikation (RU)Языкознание
Характеристика лексичеких и морфологических средств в славянских языках с точки зрения их семантической, синтактической и стилистической функций
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Charakteristika lexikálních a morfologických prostředků slovanských jazyků z hlediska jejich funkce sémantické, syntaktické a stylistické
SoundexK4622; A0658; C8844; M6735; K4247; J6600; H5284; J0400; F3648; S8662; S8258
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVII (1973)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vztah starých Slovanů ke stromům z hlediska jejich jmen / Janyšková, Ilona
K typologii slovanského slovníku z hlediska kvantitativního : (na českém materiálu) / Těšitelová, Marie
Současná lužická literatura z hlediska komparatistiky / Vlášek, Josef
Vývoj textu staroslověnského apoštola z hlediska lexikální analýzy / Hauptová, Zoe
Zákonitosti vývoje socialistického realismu z hlediska české literatury / Brabec, J.
Elementární sémantika spojovacích prostředků a jejich funkce v konstituování typů současné slovanské hypotaxe / Běličová, Helena
Recepce humanismu v slovanských literaturách z hlediska historické poetiky / Kolár, Jaroslav