Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach F3648 lieferte 107 Treffer
1

Funkcyjne homonimy

Kleszczowa, Krystyna - Hramatyky slov`jansʼkych mov : osnova typolohiji i charakterolohiji : tematyčnyj blok : XV Mižnarodnyj z`jizd slavistiv, 20.08.–27.08. 2013, Minsʼk, Respublika Bilorusʼ (2013), 54–64
2

Funkce frazémů a idiomů

Čermák, František - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 331-336
3

Text a funkční příslušnost k textu

Vašák, Pavel - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 57 (1988) 2, 173-184
4

Nabljudenija nad funkcionirovanijem sojuza poka

Barentsen, Adrian A. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 57-160
5

Teoretičeskije problemy funkcionaľnoj grammatiki

Bondarko, Aleksandr Vladimirovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 35–48
6

Funkční stylistika a textová lingvistika

Šoltys, Otakar - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 179-185
7

Funkční distribuce habere a esse v slovanské větě

Mrázek, R. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 175-182
8

Integracyjna i wychowawcza funkcja folkloru

Wieruszewska-Adamczyk, M. - Etnografia Polska 17 (1973) 1, 105-113
9

Funkční styly a automatické zpracování jazyka

Panevová, Jarmila - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 161-167
10

O funkcijach „anglijskogo“ v sovremennom russkom jazyke

Dunn, John - Russistik : die wissenschaftliche Zeitschrift für aktuelle Fragen des Russischunterrichts = Rusistika : naučnyj žurnal aktuaľnych problém prepodavanija russkogo jazyka 10 (1998) 1/2 = 19/20, 27-36