Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach K4247 lieferte 76 Treffer
1

Glagoľnyj kategorial = Das verbale Kategorial

Tošović, Branko - 1998, 122 s.
2

Wuwiće ak./gen. jako wuraz kategorije žiwosće resp. kategorije racionalnosće w serbšćinje

Fasske, H. - Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje. Rjad A - rěč a literatura 19 (1972) 1, 18-51
3

O roli kategorii gramatycznych w ogólnej teorii języka : kategoria rodzaju

Rothstein, R. A. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 307-314
4

Styl narodowy jako kategoria stylistyczna

Gajda, Stanisław - Stylistyka (2012), 7–18
5

Kategorii i razrjady slavjanskoj funkcionaľnoj morfologii : (morfologičeskije kategorii i leksiko-grammatičeskije razrjady)

Bondarko, A. V. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 42-62
6

Morfologični kategorii na glagola v slavjanskite ezici

Kucarov, Ivan - Slavjanska filologija (1998), 47-62
7

Semantička kategorija (ne)faktivnost vo slovenskite jazici

Topolińska, Zuzanna - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 93-103
8

Kategorija kvantifikacii v slavjanskich jazykach

Kiklevič, Aljaksandr - 1998, 56 s.
9

Leksykalne innowacje w różnych kategoriach nazw własnych

Cieślikowa, Aleksandra - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 33–39
10

Thetisch versus kategorisch aus slavi(sti)scher Perspektive

Junghanns, Uwe - Untersuchungen zur Syntax und Informationsstruktur slavischer Deklarativsätze (2002), 163–193