Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID407
AutorKrekovičová, Eva
Titel

Typológia slovenských kolied a ich moravsko-česko-poľské paralely

ErschienenXII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 303-313
Herausgeberved. red. a ed. Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexT2154; S8568; K4520; M6784; C8840; P1584; P1755
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Etnoidentifikačné stereotypy a mechanizmy ich formovania v regióne strednej Európy : (na príklade slovenských pastierskych piesní) / Krekovičová, Eva
Typologia participiów słowiańskich / Pianka, Włodzimierz
Kontrastyvna (konfrontatywna) lingwistyka i typologia / Koseska-Toszewa, Violetta
Paralely jazykového vývoje za socialismu / Křístek, Václav
Fenomén slovenských matíc / Eliáš, Michal
O aforistice, najmě české a polské / Fiala, Jiří
Typologia historicznych nazwisk słowiańskich w ujęciu stratygraficznym / Kowalik-Kaleta, Zofia