Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID323
AutorRangelova, Albena
Titel

Sociolingvistické aspekty neologie : (na česko-bulharském jazykovém materiálu)

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 149-154
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexS8856; A0814; N6540; C8840; B1578; J0846; M6275
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Univerbizace v konkurenci (na českém a bulharském jazykovém materiálu) / MARTINCOVÁ, Olga
Aspekty bilaterální konf'rontační analýzy slovanských jazyků : (na materiálu ruštiny a češtiny) / Žaža, Stanislav
Fázová modifikace predikátu : (na materiálu současných slovanských jazyků) / Mrázek, Roman
Vliv literatury na lidové vyprávění ve 20. století : (na českém materiálu) / Šrámková, Marta
K typologii slovanského slovníku z hlediska kvantitativního : (na českém materiálu) / Těšitelová, Marie
Neologie a variantnost v současném jazyku / Martincová, Olga
Neologie jako singulární bod jazykovědy / Savický, Nikolaj