Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach J0846 lieferte 36 Treffer
1

K česko-ukrajinským jazykovým kontaktům

Anderš, Josef - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 19-23
2

Izoglosy w świecie językowym słowiańskim

Baudouin De Courtenay, Jan - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 448-450
3

Poľnohospodárska lexika v Slovanskom jazykovom atlase

Ferenčíková, Adriana - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 71–80
4

Stereotypy a wartości w językowym obrazie świata

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 127–133
5

Ojczyzna w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata

Bartmiński, Jerzy; Sandomirskaja, Irina; Telija, Veronika - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 21-29
6

Stan badań i perspektywy prac leksykograficznych na językiem polskiego Podhala

Okoniowa, Joanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 161–165
7

Słowotwórcze związki polszczyzny z innymi językami słowiańskimi

Kreja, Bogusław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 121-126
8

O výskume akcentu na slovensko-ukrajinskom jazykovom rozhraní

Lipták, Štefan - Naukovi zapysky (1993), 113-120
9

Jazykovyje kontakty meždu russkim i finskim jazykami

Leinonen, Marja - Studia slavica finlandensia (1988), 57-67
10

Z badań nad dawnym pograniczem językowym polsko-dolnołużyckim

Popowska-Taborska, H. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Językoznawstwo (1963), 331-339