Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID298
AutorHandke, Kwiryna
Titel

Ograniczenia we fleksji nominalnej języka polskiego

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 123-127
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexO0476; F3548; N6665; J0840; P1584
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego / Urbańczyk, S.
Systematyka głosek polskiego języka kulturalnego / Dłuska, M.
Rosyjskie zapożyczenia semantyczne z języka polskiego / Witkowski, Wiesław
Zarys konfrontacji zasobów słownych języka polskiego i czeskiego / Oliva, Karel
Zmiana języka w literaturze emigracyjnej pisarzy polskiego pochodzenia / Trepte, Hans Christian
Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku / Kowalska, Alina
O podzielności słowotwórczej wyrazów : (na materiale języka polskiego) / Puzynina, J.