Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Język polski lieferte 6 Treffer
1

O Słowniku staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (do r. 1500)

Karpluk, Maria - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 78 (1998) 1/2, 91-97
2

Nazwisko w kulturze Słowian

Kaleta, Zofia - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 78 (1998) 1/2, 29-38
3

Jak brzmiało i skąd pochodzi imię wielkomorawskiego księcia Rościslawa?

Leeming, Henry - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 78 (1998) 1/2, 16-20
4

Ze związków językowych polsko-łużyckich

Zaręba, A. - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 53 (1973) 2/3, 208-218
5

Paralelne zjawiska w słowiańskich językach literackich XIX w.

Urbańczyk, St. - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 53 (1973) 2/3, 197-208
6

Zmiana języka w literaturze emigracyjnej pisarzy polskiego pochodzenia

Trepte, Hans Christian - Język polski w kraju i za granicą : materiały Międzynarodowej konferencji naukowej polonistów, Warszawa 14-16 września 1995 r. Tom I (1997), 124-129