Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID22
AutorHauptová, Zoe
Titel

K problému rekonstrukce staroslověnských textů

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 5-10
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexP1715; R7468; S8278; T2482
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vývoj textu staroslověnského apoštola z hlediska lexikální analýzy / Hauptová, Zoe
K otázce analýzy staroslověnského lexika / Hauptová, Zoe
K charakteristice nejstarších evang. rukopisů staroslověnských / Vajs, J.
K metodám výkladu stylu textů / Hausenblas, Karel
Text a funkční příslušnost k textu / Vašák, Pavel
Otázka rekonstrukce charvátskohlaholského homiliáře / Fetková-Stankovská, Petra
Pojem rekonstrukce v textologii / Hádek, K.