Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach R7468 lieferte 60 Treffer
1

Pojem rekonstrukce v textologii

Hádek, K. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 52 (1983) 1, 17-23
2

The Russian Case System Reconsidered

Newman, Lawrence W. - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 553-573
3

O rekonstrukcii praslavjanskoj frazeologii

Tolstoj, N. I. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 272-293
4

Ka rekonstrukciji praslovenske sintakse

Grković-Mejcor, Jasmina - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2008), 71–83
5

Vengerskij jazyk kak istočnik dlja praslavjanskoj rekonstrukcii i rekonstrukcii slavjanskogo jazyka Pannonii

Chelimskij, Jevgenij A. - Slavjanskoje jazykoznanije : X Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Sofija, sentjabr’ 1988 g. : doklady rossijskoj delegacii (1988), 347-368
6

Otázka rekonstrukce charvátskohlaholského homiliáře

Fetková-Stankovská, Petra - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 1-4
7

K problému rekonstrukce staroslověnských textů

Hauptová, Zoe - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 5-10
8

Dialektnyj slovar’ i kuľturnyje rekonstrukcii

Žuravlev, Anatolij Fedorovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 177–189
9

K rekonstrukcii drevnejšego sostojanija praslavjanskogo

Toporov, Vladimir Nikolajevič - Slavjanskoje jazykoznanije : X Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Sofija, sentjabr’ 1988 g. : doklady rossijskoj delegacii (1988), 264-292
10

Antypetrarkizm w poezji staropolskiej : rekonesans

Kotarska, J. - Literatura staropolska i jej związki europejskie (1973), 211-239