Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID6418
AutorVajs, J.
Titel

K charakteristice nejstarších evang. rukopisů staroslověnských

ErschienenByzantinoslavica 5 (1933/1934), 113-119
Klassifikation (EN)Linguistics
Klassifikation (RU)Языкознание
Klassifikation (CZ)Jazykověda
SoundexC4742; N6827; E0640; R7418; S8278
Dokumententypjournal
Kongress-NummerII (1934)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Význam staroslověnských rukopisů nově objevených na hoře Sinaj : k hlaholským rukopisům 3/N a 4/N / Mareš, František Václav
K problému rekonstrukce staroslověnských textů / Hauptová, Zoe
K celkové stylistické charakteristice textů : (J. Neruda, U tří lilií - styl a smysl povídky) / Hausenblas, Karel
Větná struktura v nejstarších fázích slovanských jazyků / Havránek, B.
K typologické charakteristice národního obrození ve střední a jihovýchodní Evropě : (k problematice vztahu osvícenství a počátku národního obrození u národů střední a jihovýchodní Evropy) / Pražák, Richard
Textová povaha (charakter) staroslovanského evangelního překladu cyrilometodějského / Vajs, J.
Tendence ke kontaktní posloupnosti členů v staroslověnských atributivních syntagmatech / Večerka, Radoslav