Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID219
AutorWolnicz-Pawlowska, Ewa
Titel

Wokół problemu opisu porównawczego języków bliskospokrewnionych

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 289-290
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexW0450; P1715; O0180; P1768; J0840; B1584
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Podstawowe zagadnienia słowiańskiego literaturoznawstwa porównawczego / Smochovska-Petrova, Vanda
Archaizmy a interferencje w kontaktach języków blisko spokrewnionych (przykład polsko-ukraiński) / Dzięgel, Ewa
Wokół derywacji stylistycznej ludowego języka poetyckiego / Bartmiński, Jerzy
Eksplikacyjny model opisu składniowego i jego zastosowanie w leksykografii języków słowiańskich (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego) / Kiklewicz, Aleksander
K problému rekonstrukce staroslověnských textů / Hauptová, Zoe
O problemu baroka u jugoslovenskoj književnosti / Pavlović, Dr.
Brojivost i nebrojivost u opisu kategorije broja / Peti, Mirko