Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach O0180 lieferte 14 Treffer
1

Brojivost i nebrojivost u opisu kategorije broja

Peti, Mirko - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 229–240
2

Wokół problemu opisu porównawczego języków bliskospokrewnionych

Wolnicz-Pawlowska, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 289-290
3

Słowiańskie słownictwo społeczno-polityczne w opisie kognitywnym

Puzynina, Jadwiga - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 231-236
4

O derywacji redukującej w konfrontatywnym opisie struktur syntaktycznych

Karolak, S. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 163-171
5

O pojęciach nominalizacja i sentencjalizacja i ich przydatności w opisie języka

Topolińska, Zuzanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 437-442
6

Problem bilingwizmu w opisie kontaktów językowych polsko-ukraińskich

Dzięgiel, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 25–33
7

Perspektywy kognitywnego opisu słowotwórstwa : (kognitywna interpretacja znaczenia derywatu)

Waszakowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 253–262
8

Podstawowe zalożenia opisu kategorii semantycznej „modalnošć“ w gramatyce konfrontatywnej

Maladžieva, Vera - Studia gramatyczne bułgarsko-polskie (1993), 151-176
9

Język polski na Bialorusi, Litwie i Ukrainie : problemy kontaktów językowych i ich opisu

Rieger, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 241-247
10

Z problematyki konfrontatywnego opisu wyrażeń przysłówkowych : (na materiale polskim oraz serbskim i chorwackim)

Dalewska-Greń, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 49-56