Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID149
AutorGogolewski, Stanisław
Titel

Elementy aglutynacji i funkcje dodatkowych sufiksów w słowiańskich systemach gramatycznych

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 91-94
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexE0566; A0452; F3648; D2224; S8348; S8568; S8826; G4762
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Elementy estońskie w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich / Ernits, Villem
Aspekt i aktionsart w semantycznej strukturze języków słowiańskich / Karolak, Stanisław
Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim) / Papierz, Maryla
Elementy starobułgarskie i cerkiewnosłowiańskie w polszczyźnie XVI w. / Karpluk, Maria
Asymetria semantycznych i gramatycznych ograniczeń stopniowania przymiotników w języku polskim / GROCHOWSKI, Maciej
Rozwój słownictwa słowiańskiego w związku z rozwojem średniowiecznych społeczeństw słowiańskich / Urbańczyk, Stanisław
O roli kategorii gramatycznych w ogólnej teorii języka : kategoria rodzaju / Rothstein, R. A.