Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID4483
AutorRothstein, R. A.
Titel

O roli kategorii gramatycznych w ogólnej teorii języka : kategoria rodzaju

ErschienenAmerican Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973. Linguistics and Poetics (1973), 307-314
Herausgebered. L.Matejka
VerlagMouton
Klassifikation (EN)Linguistics
Characteristic Lexical and Morphological Features in Slavonic Languages Viewed in Terms of Their Semantic, Syntactic and Stylistic Function
Klassifikation (RU)Языкознание
Характеристика лексичеких и морфологических средств в славянских языках с точки зрения их семантической, синтактической и стилистической функций
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Charakteristika lexikálních a morfologických prostředků slovanských jazyků z hlediska jejich funkce sémantické, syntaktické a stylistické
SoundexK4247; G4762; O0456; T2700; J0840; K4247; R7880
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVII (1973)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O roli przedrostków w derywacji / Heltberg, Kristine
O kategorii określoności-nieokreśloności w planie konfrontatywnym na przykładzie z języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego / Koseska-Toszewa, V.
O rodzaju gramatycznym polskich rzeczowników / Kreja, B.
K voprosu o roli substrata v istorii slavjanskich jazykov / Vraciu, A.
Zarys ogólnej klasyfikacji znaczeniowej w językach słowiańskich / Doroszewski, Witold
Elementy aglutynacji i funkcje dodatkowych sufiksów w słowiańskich systemach gramatycznych / Gogolewski, Stanisław
Bogomilstwo jako kategoria kulturowa w nowoczesnym dyskursie tożsamościowym Słowian południowych : (o potrzebie badań porównawczych) / Szwat-Gyłybowa, Grażyna