Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1374
AutorHavlíková, Lubomíra
Titel

Balkánští Slované a jejich „pravlast“ ve středověkých pramenech

ErschienenČeská slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 337–347
HerausgeberIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Literary history. Cultural studies. Folklore Studies
Cultural aspects
Klassifikation (RU)История литературы. Культурология. Фолклористика
Культурологические аспекты
Klassifikation (CZ)Dějiny literatury. Kulturologie. Folkloristika
Kulturologické aspekty
SoundexB1546; S8560; J0400; P1758; S8272; P1766
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K právnímu postavení slovanské ženy v 9. století : k otázce sňatku a uzavření manželství v případech pokrevního, adoptivního a tzv. duchovního příbuzenství v bulharském a velkomoravském prostředí / Havlíková, Lubomíra
Zakladní problémy středověké poetiky a jejich odraz ve studiu slovanských literatur / Svejkovský, Fr.
Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích / Karlíková, Helena
Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích : (sémanticko-etymologická analýza) / Karlíková, Helena
Staří Slované : příspěvek ke studiu slovansko-orientálních folklórních vztahů na konci doby praslovanské / Horálek, Karel
Murkovy „Deutsche Einflüsse“ a jejich české přijetí / Tureček, Dalibor
Dva typy staroslověnského písemnictví a jejich vznik / Vlášek, Josef