Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8272 lieferte 69 Treffer
1

Stratygrafia toponimiczna

Rospond, St. - Z polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 159-186
2

Slovania v strednom Podunajsku a Panónii vo včasnom stredoveku

Štefanovičová, Tatiana - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 329–343
3

Stratigrafija Slovanov v luči onomastike

Bezlaj, F. - Slavistična revija : časopis za literarno zgodovino in jezik 11 (1958) 1/2, 35-56
4

Šafárikove Slovanské starožitnosti a nové poznatky archeológie stredoveku o včasnostredovekej strednej Európe

Čaplovlč, Dušan - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 219-238
5

Stereotip poljaka v russkoj literature XX v.

Chorev, Viktor Aleksandrovič - Slavjanskije literatury, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XII meždunarodnyj s`jezd slavistov (Krakov, 1998) : doklady rossijskoj delegacii (1998), 204-220
6

Sociofunkcionaľna stratyfikacija bolhars’koho idiomu v Ukrajini

Stojanova, Eľza - Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu movoznavstva im. O.O. Potebni ta Ukrajins’koho movno-informacijnoho fondu NAN Ukrajiny (2003) 2/3, 119–126
7

Il concetto di Střední Evropa in T. G. Masaryk

Leoncini, Francesco - Contributi italiani al XIII Congresso internazionale degli slavisti : (Ljubljana 15–21 agosto 2003) (2003), 691–700
8

K začiatkom kostrového pochovávania u stredoeurópskych Slovanov

Staššíková-Štukovská, Danica - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 36-38
9

Slovenské folklórne tradície a ich stredoeurópsky kontext

Gašparíková, Viera - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 128-137
10

Slovanské literatury ve Střední Evropě

Wollman, Slavomír - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 399-406