Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 636577-2 lieferte 62 Treffer
1

Język wszystkich Słowian

Magiera Jan - Krytyka. Kraków. 1908, I, 585-7. Zob. nr. 213, 215
2

O panslawizmie platonicznym

Baudouin de Courtenay J. - Krytyka. Kraków. 1903, II, 97-11
3

Sprawa słowiańska a polska

- Krytyka. Kraków. 1908, II, 129-47
4

Ewolucya polityczna Czech współczesnych

Wasilewski Leon - Krytyka. Kraków. 1899, s. 304-16
5

Stosunki partyjne w Czechach i nowa partya polityczna czeska, (o partyi realistów)

Hlavaczek Fr. - Krytyka. Kraków. 1900, I, 186-96
6

Wojna

F(eldman) - Krytyka. Kraków. 1904, I, 177-88
7

Nasze stronnictwa wobec wojny

- Krytyka. Kraków. 1904, I. 257-64
8

Młoda Rosya. (Korolenko, Gorkij, Czechow)

Nowaczyński A. - Krytyka. Kraków. 1899. s. 326-34
9

Z nowszej literatury rosyjskiej. (Na podstawie antologii Salnikowa)

Belmont Leon - Krytyka. Kraków. 1902. II., 189-200
10

Antychryst

Nalepiński Tadeusz - Krytyka. Kraków. 1907. I. 43-52. (Omówiony utwór Andrejewa »Sawwa«)