Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00327
AutorMagiera Jan
Titel

Język wszystkich Słowian

ErschienenKrytyka. Kraków. 1908, I, 585-7. Zob. nr. 213, 215
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/56013?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 327, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z cyklu »Motyle wszystkichbarw«: Romanca, p. Miriam / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
Ze zbioru "Duch i świat". (Dzwony wieczorne). 2. Z cyklu "Motyle wszystkich barw". (Romanca), p. Miriam. 3. »Amarus«, p. Grabowski. 4. Gobelin markizy, p. Miriam / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
Za co? Odezwa do wszystkich dzienników polskich
Sprawa jednostajnej pisowni dla wszystkich ludów słowiańskich
Do ruskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół / Bakunin Michał
Programy wszystkich rosyjskich partyj politycznych
Średniowieczna historja naturalna. Systematyczne zestawienie roślin, zwierząt, minerałów, oraz wszystkich innego rodzaju leków prostych, używanych w Polsce od XII do XVI w. Nakładem Universytetu Jagiellońskiego / Rostafiński, J.