Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00327
AutorMagiera Jan
Titel

Język wszystkich Słowian

ErschienenKrytyka. Kraków. 1908, I, 585-7. Zob. nr. 213, 215
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/56013?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 327, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Język serbski w rodzinie i słowiańskiej / Łoś Jan
Wszechsłowiański język
Język wszechsłowiański
Język starocerkiewnosłowiański / Ułaszyn H.
Słowian (narody i ich piśmiennictwo). Pogadanka pouczająca / Magiera J.
Ojczyzna Słowian / Kukuljewicz Sakcinski Jan
Programy wszystkich rosyjskich partyj politycznych