Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Zjazdy lieferte 30 Treffer
1

Początek zjazdu słowiańskiego w Pradze

- Dzień. polit. 1848, nr. 32, 38;
2

Krótki opis zjazdu słowiańskiego oraz wypadków zaszłych w Pradze

- Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1848, s. 91
3

Krótki opis zjazdu słowiańskiego oraz wypadków zaszłych w Pradze

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1848, nr. 44 - 8
4

Manifest zboru słowiańskiego do ludów Europy

- Poznań 1848, 8° - Zob. nr. 365.
5

Sobór słowiański i najświeższe zdarzenia w Pradze, przeł. z niemieckiego W.(olański) F.(ranc.)

Malisz Józef - Lwów 1848, 8°, s. 22
6

Opis pierwszego zjazdu słowiańskiego

Moraczewski Jędrzej - Poznań 1848, 12°, s. 125
7

Porządek zjazdu słowiańskiego w Pradze

- Praga 1848, 8°, kart. 2
8

Program przedmiotów, które mają być roztrząsane na zjeździe słowiańskim ze strony zboru tymczasowego

- Praga 1848, 4°, s. 6
9

Program zjazdu słowiańskiego pedagogów

- Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 105-6
10

Na zjazdu słowiańskim w Pradze

Magiera Jan. - Szkoła 1908, s. 175