Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00465
Titel

Program przedmiotów, które mają być roztrząsane na zjeździe słowiańskim ze strony zboru tymczasowego

OrtPraga 1848, 4°, s. 6
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Zjazdy
URL (primär)https://books.google.de/books?id=yYpkAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 465, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Uwagi tymczasowe o starożytnych kościach i czaszkach z Podola gal.
Sergiusz Szarapow o zjeździe słowiańskim i sprawie polskiej
O walnym zjeździe nauczycieli chorw
Mowa na zjeździe polsko-rosyjskiej w Moskwie / Lednicki Aleks.
O zjeżdzie lekarzy i przyrodników rosyjskich / Wicherkiewicz Bolesław
Starożytności przedhistoryczne na XI zjeździe arch. w Kijowie
Prawo i ekonomia na III zjeździe historyków polskich / Pazdro, Z.