Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Smólski G. lieferte 29 Treffer
11

Wojna czesko-polska

Smólski G. - Wędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1901, s. 738, 758, 778, 797, 818
12

Odgłosy ze Słowaczyzny

Smólski G. - Świat słowiański 1908, II, 886-906
13

Ze Słowaczyzny

Smólski G. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1893, nr. 31, 34
14

U największego poety słowackiego. Ogłoś z gór orawskich

G. Smólski - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1908, nr. 187
15

Smoler Jan Ernest

G. Smólski - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 14, 15
16

Słowianie korątańscy

Smólski G. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1893, nr. 40
17

Z Karyntyi. (Opis Celowca)

Smólski G. - Dziennik poznański 1893. nr. 203
18

Nieco o Słowieńcach

Smólski G. - Dziennik poznański 1905, I, nr. 117
19

Koresp. z Tryestu

Smólski G. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1883. nr. 30, s. 7
20

Z Karyntyi

Smólski G. - Nowa Reforma. Kraków 1893, nr. 202