Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs01144
AutorLeniek Jan
Titel

Modlitwy czeskie z r. 1424.

ErschienenMat. prac. jęz. 1907, III, 285 -8
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 1144, s. 49-58
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Trzy Modlitwy (z teki pośmiertnej). / Goszczyński S.
Modlitwy tureckie, p. Alek. Morski
Modlitwa / Tołstoj Lew
Modlitwa, p. Grudziński St. / Lermontow Michał
Modlitwa, p. W. Nawrocki / Lermontow Michał
Modlitwa ś. Efrema Syryjczyka / Puszkin Aleksander
Z cyklu »Tajemne dalky«. (Hymn wstępny; Modlitwa wieczornal p. Szukiewicz M. / Brzezina Otokar