Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00741-5
AutorSzczerbowicz-Wieczor L.
Titel

Z wycieczki. Praga, Marienbad, Szwajcarya czeska i saska

ErschienenTygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1876, s. 5, 18, 31, 53
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Praga
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/39290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 741, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

О znaczeniu imion własnych. I. Wstęp ogólny. II. Imiona słowiańskie. III. Imiona kościelne hebrajskie i greckie. IV. Imiona greckie pogańskie. V. Imiona łacińskie. VI. Imiona średniowieczne łacińskie, germańskie i rozmaite inne / Szczerbowicz, L. W.
Po małych drogach. (Szwajcarya podolska, Sopruńkowce, Michałówka, Krzywczyk i Zwańczyk, Ostrowski Kastel, Mińkowce) / Ant. J. dr.