Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00741-28
Titel

Dzień w Pradze, (rocznica założenia kościoła na Wyszehradzie i ciekawa po-lonofilska mowa ks. Sztulca)

ErschienenTyg. pol. nauk. 1870, s. 387
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Praga
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 741, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzień w Pradze / Koźmian Stan.
Schyzmatyckie fałsze. Mowa ks. Naumowicza / S. Z.
Siedmnasta rocznica. Mowa miana na zgromadzeniu przy obchodze rocznicy rewolucyi polskiej / Bakunin Michał
Projekt założenia Towarzystwa słowiańskiego w Poznaniu
Dzień słowiański w Warszawie
W. ks. Konstanty / A. Rembowski
Rocznica Palackiego / Karol Ziemba