Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00740
AutorStrzeszewski Zygmunt
Titel

Wrażenia z wycieczki na Morawy

OrtWarszawa 1907, 8°, s. 79, kop. 30
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 740, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z wycieczki hutnika na Śląsk i Morawy / Michalikowski Jan
O Rosyi. Wrażenia z wycieczki / Feldman Wil.
Z wycieczki do Rosyi. Wrażenia i rozmowy / Feldman Wil.
Wycieczka na Bukowinie. Wrażenia z kilkudniowej wycieczki / Badeni J.
Z nad Newy. Wrażenia z niedawnej wycieczki
Morawy
Z wycieczki na Węgry / Adolf Smorczewski