Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00732
Titel

Morawy

ErschienenWędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1873, I. 384
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/378
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 732, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wrażenia z wycieczki na Morawy / Strzeszewski Zygmunt
Z wycieczki hutnika na Śląsk i Morawy / Michalikowski Jan
Podróż po zachodnim Balkanie. (Wzdłuż brzegów Niszawy, wzdłuż bułgarskiej Morawy, Pirot, Sofia, Witosz. Z Sofii do Trn i Widynia)