Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00725
Titel

Cieplice czeskie, rozbiór i wstęp przez dr. Liebreicha, przekład z IV wydania

OrtKraków 1902, 8°, s. 35 z ryciną
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 725, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wstęp do badań nad Rosyej i Moskalami, przez X. Y. Z. / (Kamieński Henryk)
Cieplice trenczyńskie / Art. Retyk
Cieplice trenczyńskie / Filipkiewicz Stefan dr.
Z domu niewoli, głos polski, III: Przekład broszury ros. przez L. T. / L. T.
O śpiewach narodowych litewskich przez L. Rhezę zebranych a przez Czelakowskiego na czeskie przełożonych
Czeskie wspomnienia z Warszawy
Czeskie wspomnienia z Warszawy