Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00722
AutorBaranowski Bolesław
Titel

Czechy a Galicya. Paralela statystyczna

ErschienenSzkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1882, s. 268-9
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 722, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wiadomość statystyczna o narodach słowiańskiego plemienia w pierwszej pol. XIX. w. / Połujański A. K.
Finanse Rosyi w w. XIX, na tle ogólnych dziejów państwa, t. 1-3. I. Część histor. od 1801 do 1853, z zarysem epok dawniejszych, II. od 1853 do 1882 r.; III. Część statystyczna: Finanse Królestwa Polskiego za cały czas istnienia skarbu Królestwa od dnia 1-go czerwca 1815 do 31 grudnia 1866, zarząd, władze skarbowe i reforma podatkowa w Królestwie Polskiem / Bloch Jan.
Opisanie statystyczne Rosyi
Uwagi statystyczne nad rewizyą ludności w Rosyi
Królestwo polskie pod względem statystycznym. I. Ludność, rolnictwo, finanse, górnictwo / Załęski, M.
Pogląd statystyczny na Słowiańszczyznę
Opis jeograficzny i statystyczny Węgier: Kroaci