Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00722
AutorBaranowski Bolesław
Titel

Czechy a Galicya. Paralela statystyczna

ErschienenSzkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1882, s. 268-9
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 722, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Galicya / Limanowski Bron.
Kartki z wycieczek balneologicznych. I. Czechy (i Tyrol) / Skórczewski Bolesław
Czechy / Kaźmirczyk Bartosz
Czechy
Czechy
Czechy
Słowianie i Germanie. (Paralela hist. psych.) / Ochorowicz J.