Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00718
AutorWójcicki Wł. K.
Titel

Nagrobek księcia Dymitra Sanguszki w Czechach

ErschienenTyg. 41. 1861, II, 11
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 718, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sprawy kościoła w Czechach / Czajkowski K.
Orzeszkowa w Czechach / Jelinek Ed.
Teatr w Czechach / Grabowski Br.
Jeszcze o liście Dymitra / Baudouin de Courtenay J.
Obietnica księcia, p. J. W. Wdowiszewski / Arbes J.
Cerkiew zamkowa w Kodeńiu, oraz znajdujący się w niej nagrobek J. Sapiehy / Loski J.
Wesele wiejskie w Czechach