Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00712
AutorA. G. i K. W. Z.
Titel

Wyimki z podróży po Czechach

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1839, s. 38-48
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 712, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy z podróży po Czechach / K. L.
Wspomnienia z podróży przelotnej po Czechach / Baudouin de Courtenay J.
Z nad brzegów Newy. Wrażenia z podróży po Dalmacyi, Hercogowinie i Bośni / W-z. S-z.
Z podróży po Spiżu / Walery Eliasz
Z podróży po Albanii
Z podróży po Serbii
Z podróży po Serbii