Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00709
Titel

Podróż po Czechach, droga z Kopidlna na wierzchołek góry Welisz

ErschienenPow. pam. 1835, II, 87-96
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 709, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Podróż po Ukrainie
Wyimki z podróży po Czechach / A. G. i K. W. Z.
Listy z podróży po Czechach / K. L.
Wspomnienia z podróży przelotnej po Czechach / Baudouin de Courtenay J.
Podróż po halickiej i węgierskiej Rusi, p. z czeskiego A. Kuczyński
Wycieczka w góry Sołotwińskie / Łomnicki Mar.
Urycz. Wycieczka w góry stryjskie / Smolka St.