Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00642
AutorKalina A.
Titel

Jana Parum Szulcego słownik języka połabskiego, wydał...

ErschienenRozprawy wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności. Seria I. 1893, (t. 18), s. 1-80, (w odb. kor. 150); 1894, (t. 21), s. 75-178
AnmerkungToż, w odb. 8 większa, s. 104, kor. 180.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/157276
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 642, s. 25-28
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Szczątki języka połabskiego Wendów Lüneburskich / Muka Ernest Karol
O badaniu narzeczy języka polskiego i o piśmiennem oznaczeniu ich dźwięków / Kalina, A.
Studya nad historyą języka bułgskiego. Część I i II. / Kalina Ant.
Słownik łacińsko-polski, podług rękopisu z r. 1532 opracował i wydał B. Krzepki / Bartłomiej z Bydgoszczy
Słownik polskiego i rosyjskiego języka, opracowany podług najnowszych i najlepszych źródeł. Część I: Polsko-ros. / Potocki Fr. A.
Dokładny słownik języka polskiego i ruskiego. Cz. I. polsko-ruska, cz. II. rusko-polska / Dubrowski Piotr
Osman Jana Gundulicza / Budzyński Michał