Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00641
AutorSzczęśniak Wł. ks.
Titel

Chrystyanizm u Słowian nadłabskich

ErschienenKwart, teologiczny. War. 1902
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 641, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Cyryl Św / Szczęśniak W., ks.
Obrządek Słowiański w Polsce pierwotnej rozważony w świetle dziejopisarstwa polskiego / Szczęśniak W., ks.
Pogrzeby u Słowian / K. W.
Bałwochwalstwo u Słowian
Początki Słowian / Ossoliński J. M.
Feudalność u Słowian
Chrześcijaństwo u Słowian