Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00633
AutorBogusławski Wilhelm
Titel

Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w., t. 1-4.

OrtPoznań 1887-1900, 8 większa, s. 288, z mapą Europy środkowej + s. XVIII i 997, z mapą słowiańszczyzny zachodniej około r. 900. + s. XIV i 689 z mapą słowiańszczyzny zachodniej do końca w. XII + s. XI i 758 i mapa z podziałami terrytoryalnymi w. XIV-XV. rb. 10. (kor. 26). Tom IV. sięga r. 1320
AnmerkungRec. Brückner. Kwartalnik historyczny 1891, (V), 168-172; - Rusin z Pokucia. Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1892, III. 413-21; 1893, II, 424 -31, III. 105-12, IV. 259-63; 1895, I, 116-22; - Edw. Bogusławski. Kilka słów z powodu recenzyi. Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1893, nr. 4, 5; - Koneczny Feliks. Słowiańszczyzna pierwotna. Ateneum Warszawa. 1893, IV, 353-66; Rec. E. Majewski. Światowid 1899, s. 118-24.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 633, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniéj do połowy XIII wieku / Bogusławski, W.
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. III / Bogusławski W.
Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich. Tom IV / Bogusławski, W.
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia słowian zaodrzańskich. Tom. IV (z mapą). / Bogusławski, W.
Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny / Chrzanowski Leon
Do dziejów Słowiańszczyzny
Rozpatrzenie tekstu Jornandesa o granicach Słowian w połowie VI w. / Bogusławski Wilhelm