Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00631
AutorMajewski Erazm
Titel

Starożytni Słowianie na ziemiach dzisiejszej Germanii

ErschienenWędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1899, s. 428, 455, 466, 495, 518, 538, 543
AnmerkungToż w odb. War. 1899, 8 mała, s. 58, kop. 40. - Toż, wyd. 2-gie. Tamże 1903, kop. 25.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/378
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 631, s. 25-28
PURLCitation link