Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00628
AutorSieniawski dr.
Titel

Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-północnych między Łabą a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na widownię dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych

OrtGniezno, 1881, 8°, s. 469, mr. 8
AnmerkungRec. J. Zimerman. Ziarno 1882, s. 152.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 628, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów / Michna Wojciech
Ruś chełmska od czasu rozbioru Polski / Bańkowski Emil
Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do połowy XV w. / Jabłonowski Aleks.
Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do pol. XV. w.
Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny / Chrzanowski Leon
Podział czasu u Słowian
Pogląd na dzieje literatury rosyjskiej