Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00595
Titel

Stawianie do Słowian. (Jest to przekład artykułu: Myśli Polaka Słowianofila R. Przechwalskiego w nr. 69. Petersburskich Wiedomosti

ErschienenDziennik poznański 1902, I, nr. 73, 74, 79, 80
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 595, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czarnogórcy. (przekład artykułu Meyera)
Petersburg w r. 1720, według opisu Polaka / Kętrzycki W. dr.
Myśli o przyszłości Słowian / Ł.
Ze świata literackiego Słowian. (Oprócz życiorysu W. jest przekład jego wiersza: Tak jak śmierć) / Parczewska Melania
Notatki naukowe. Ilu jest Słowian? / Rudzka J.
Myśli do dziejów słowiańskich a w szczególności polskich
Moskowskija Wiedomosti w Królestwie Polskiem