Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00587
Titel

Wzajemność słowiańska na tle idei demokratycznej

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1897, s. 1
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 587, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Towarzystwo demokratyczne polskie do Słowian. (Odezwa)
Drukarnia polska Towarzystwo Demokratyczne Polskie i wolna drukarnia rosyjska w Londynie. (Mowa o jego odezwie do braci w Rosyi.) / Hercen
Demokratyczność rosyjska / W-y
Republika demokratyczna w Nowej Zelandyi, p. Szebir / Taganskij M.
Organ demokratyczny (Dziennik lwowski) w sprawie rus.
Towarzystwo słowiańskie w Paryżu - protestacya dwóch członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
Nasi polityczni przyjaciele rosyjskie. (Wrażenia ze zjazdu stronnictwa konstytucyjno-demokratycznego)