Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00585
Titel

Prądy słowianofilskie w Wielkopolsce

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1897, nr. 2, s. 1
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 585, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nowe prądy w Czechach / Wasilewski L.
Prądy antysłowiańskie
Prądy rusińskie
Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w drugiej połowie XV w. / Friedberg
Najnowsze prądy w poezyi naszej (Wiedza i życie, II, 6). / Chmielowski, P.
Obraz rozwoju piśmiennictwa polskiego, dopełnienie tablicy poglądowej do nauki historyi literatury polskiej w gimnazyach, szkołach realnych i seminaryach nauczycielskich, dla użytku uczniów szkół średnich. Jarosław, tablica ścienna. X. Pogląd na dzieje literatury polskiej i obce w niej prądy ze stanowiska wiary katolickiej / Passendorfer, A.
Ludowa samopomoc pieniężna w W. ks. Poznańskiem, w Galicyi, w Czechach i w Koronie / Malinowski M.