Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00585
Titel

Prądy słowianofilskie w Wielkopolsce

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1897, nr. 2, s. 1
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 585, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianofilska spowiedź
Niemcy a Słowiańszczyzna. Referat Towarz. im. Aksakowa w Moskwie na petersb. zjazd rosyjskich stowarzyszeń słowianofilskich / Mikołaj Aksakow i Serg. Szarakom
Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w drugiej połowie XV w. / Friedberg
Bezpłodne słowianofilstwo / Ś(więtochowski) A.
Słowianofilstwo a handel / Koneczny Feliks
Słowianofilstwo bez ustępstw / Koneczny Feliks
Chomiakow i słowianofilstwo rosyjskie