Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00580-2
AutorHodie T. J.
Titel

Mickiewicz o przeszłości i przyszłości Słowian

ErschienenPrzegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1890, nr. 27
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 580, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mickiewicz o przeszłości i przyszłości Słowian / Hodie T. J.
Mickiewicz o przeszłości i przyszłości Słowian / Hodie T. J.
Myśli o przyszłości Słowian / Ł.
O pieśni Filaretów (Mickiewicz). / Wierzbowski, T.
Jeszcze o piesni Filaretów (Mickiewicz). / Tretiak, J.
Adam Mickiewicz / Kallenbach, J.
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian / Bogusławski Edward