Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00577
Titel

Z niedrukowanych rękopisów dr. Kar. Libelta. (O słowianofilstwie i o Zmorskim)

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1884, nr. 15, s. 21
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 577, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Humańska rzeź. Wyjątek z pamiętników niedrukowanych
Bezpłodne słowianofilstwo / Ś(więtochowski) A.
Słowianofilstwo a handel / Koneczny Feliks
Słowianofilstwo bez ustępstw / Koneczny Feliks
Chomiakow i słowianofilstwo rosyjskie
Słowianofilstwo rosyjskie w chwili obecnej / Zdziechowski M.
Słowianofilstwo i Zmartwychwstańcy: X. Hipolit Terlecki / Smolikowski Paweł