Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00577
Titel

Z niedrukowanych rękopisów dr. Kar. Libelta. (O słowianofilstwie i o Zmorskim)

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1884, nr. 15, s. 21
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 577, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z nieznanych rękopisów Z. Krasińskiego / Kallenbach, J.
Humańska rzeź. Wyjątek z pamiętników niedrukowanych
Wznowienie sporu o autentyczność rękopisów królodworskiego i zielonogórskiego / Karłowicz J.
Ostatnie wyniki sporu o autentyczność rękopisów Królodworskiego i Zielonogórskiego / Zawiliński R.
Z nieznanych rękopisów Z. Krasińskiego. Listy Krasińskiego do H. Revee’a
Ostatni zwrot w sporze o starożytność rękopisów królodworskiego i zielonogórskiego / Kamiński B.
O Hucułach, z języka rosyjskiego przełożył i wstępem opatrzył dr. Bronisław Czarnik / Korzeniowski Józef