Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00565
Titel

Projekt założenia Towarzystwa słowiańskiego w Poznaniu

ErschienenLech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 295
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/52503
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 565, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ustawy Towarzystwa literacko-słowiańskiego w Wrocławiu
Jubileusz petersburskiego Towarzystwa słowiańskiego / J. St.
Pamiętnik Towarzystwa literacko-słowiańskiego przy Uniwersytecie wrocławskim
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł
Początek zjazdu słowiańskiego w Pradze
Krótki opis zjazdu słowiańskiego oraz wypadków zaszłych w Pradze
Krótki opis zjazdu słowiańskiego oraz wypadków zaszłych w Pradze