Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00551
AutorSchmitt Henryk
Titel

Rzut oka na stosunki księcia A. Czartoryskiego i Ogińskiego z Aleks. I. i ich zabiegi w celu odbudowania Polski

OrtStrzecha 1870, s. 72, 102, 144
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 551, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Księcia Adama Czartoryskiego ministerstwo spraw zagranicznyeh w Rosyi / Zaleski Bron.
Książę Ad. Czartoryski i łan Twardowski. Korespondencya 1822/24. / Ogończyk, I.
Kronika literacka. Obecna polityka państw europejskich. Pangermanizm i panslawizm, Czesi, Polska. - Nieuniknione odbudowanie jej na przypadek wojny Niemców z Moskalami
Listy czeskie. (Nieustająca walka parlamentarna, Oddziaływanie czeskie : »Ustredni matice szkolska« - Taktyka polityczna. Czeski uniwersytet w Pradze. Odbudowanie teatru narodowego) / Gabler Dr.
Zabiegi o czeską koronę. (1466-1471) / Papée Fryd.
Zabiegi Moskwy nad Dunajem i Bosforem (1711 - 1866) / Siemierfski Wład.
Zabiegi Dymitra Samozwańca o koronę polską / Sobieski Wacław