Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00551
AutorSchmitt Henryk
Titel

Rzut oka na stosunki księcia A. Czartoryskiego i Ogińskiego z Aleks. I. i ich zabiegi w celu odbudowania Polski

OrtStrzecha 1870, s. 72, 102, 144
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 551, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rzut oka na polityczne stosunki Rosyi z Turcją
Rzut oka na stosunki wychowania narodowego na austryackiem Pobrzeżu / Battaglia Roger
Rzut oka na dzieje Polski najdawniejsze z uwagą na Litwę i Ruś. / Maciejowski W. A.
Księcia Adama Czartoryskiego ministerstwo spraw zagranicznyeh w Rosyi / Zaleski Bron.
Rzut oka na historyę paleontologii i na fauny paleozoiczne Rosyi i Polski / Belke Gustaw
Rzut oka na Hercegowinie / Bartoszewicz Adam
Rzut oka z historyi na stanowisko Słowian