Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00550
Titel

Polska wobec Sławiańszczyźnie i Europy 1870.

OrtKraków 1871, 8°, s. 24;
AnmerkungTreść jej. Korespondencya z Krakowa. Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1871, s. 111.
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 550, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polska i Rosya w Sławiańszczyźnie / Mikoszewski Karol
Polska wobec woien husyckich / Smolka Stan.
Rosya a Polska wobec Słowiańszczyzny
Szkoła polska wobec jubileuszu Komeńskiego / Baranowski Bolesław
Polska i Rosya wobec ostatnich wjpadków
Kwestya polska wobec zmiany w polityce rosyjskiej / Michałowicz Aleks.
Pogląd na sprawę polską wobec wojny rosyjsko-japońskiej / Moszyński Jerzy