Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00545
AutorKrólikowski Ludwik
Titel

Do panslawistów pogłos z odwiedzin niby słowiańskich w Moskwie 1867 r. cz. I, 1868-1874 (ta data na okładce)

OrtZürich, 1868, 8°, s. 423
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 545, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przestroga historyi, chronologiczny rys prześladowania Słowian od dawnych wieków do dni dzisiejszych, dla południowych Słowian i panslawistów / Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny)
Improwizacya polska ku panslawistom powracającym z Moskwy na ręce Palackiego i Rygiera / Zaleski Józef Bohdan
Odwiedziny w Budziszynie / Bukowski J.
Prąd panslawistyczny. (Omówienie pracy Perwolfa) / Długosz J.
Odwiedziny. Wyjątek z poezyi prozą / Turgieniew Iwan
Kongres moskiewski i panslawistyczna propaganda / Klaczko Julian
Listy o literaturach słowiańskich. (Liter, czeska, Satyry Czecha, Hanuman, Jelinka "Odwiedziny słowiańskie", Holeczka, »Obrazki czarnogórskie«) / Grabowski Br.