Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00343a
AutorMaciejowski W.
Titel

Przegląd najnowszych prawodawstw Słowian

OrtWarszawa 1871, 8°, s. VII+162, rb. 1
Anmerkung(Przegl. hist.-krytyczny prawa cywilnego ruskiego dziś obowiązującego z uwzględnieniem tak zw. Dygestów ruskich).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 343, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obraz prawodawstwa ludów słowiańskich w czasach najnowszych
O najnowszych zmianach w prawodawstwie karnem w Rosyi. Czasowe ograniczenie jurysdykcj i sądu przysięgłych / S. W.
Historya prawodawstw słowiańskich / Maciejowski Wacław
Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie / Maciejowski Wacław Aleks.
Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian / Maciejowski W.
O najnowszych zdobyczach pieśni ludowych serb. / Kopernicki J.
Potęga wojenna Rosyi w świetle najnowszych danych urzędowych