Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00326
AutorKryński Adam Antoni
Titel

Języki słowiańskie, ich rozwój i stosunki wzajemne

ErschienenAteneum polskie. Lwów 1908, III, 1 - 14
AnmerkungToż w odb. s. 16, 8°, kop. 20.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 326, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O przekładach pisma św. na języki słowiańskie / Kucharski A.
Jezuici i ich stosunki co do Rosyi, p. A. N(iewiarowski) / Samarin J.
Rzut oka na stosunki księcia A. Czartoryskiego i Ogińskiego z Aleks. I. i ich zabiegi w celu odbudowania Polski / Schmitt Henryk
Славяне, ихъ взаимные отношенія и связи. І-ІІІ / Первольфъ И.
Rozwój ekonomiczny Rosyi / Targoński J. H.
O przekładach pisma świętego na języki słowiański / Kucharski Andrzej
Bibliografia przekładów dzieł Sienkiewicza na różne języki / Demby, S.