Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00322
AutorHolger Pedersen
Titel

Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich

ErschienenMat. i prac. jęz. 1904, s. 165-76
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 322, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich / Kraszewski
Zarys dziejów literatur i języków słowiańskich / Brückner A.
Z historyi i literatury języków słowiańskich. O południowych dyalektach słowiańskich
Rzut oka na literaturę czeską i związek języków słowiańskich / Kossakowski Jan
Przyczynki do charaklerystyki społeczeństwa rosyjskiego / Trąbczyński J.
Przyczynki krytyczne do dziejów unii.
Postęp i wsteczność w dziedzinie kształcenia się języków słowiańskich / Kotkowski Julian